• วันจันทร์ , 8 กุมภาพันธ์ 2016

ชาวพม่าใช้คำนำชื่อหรือเรียกชื่อกันอย่างไร?

โดย ตะวันกับปั้นดาว

ถ้าใครเคยอ่านข่าวเกี่ยวกับประเทศพม่าอยู่บ่อย ๆ  เคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมคนพม่าจึงมักมีชื่อขึ้นต้นว่า “ หม่อง” “อู” “โก ” “มะ” “ด่อ” ฯลฯ เช่น  “หม่องเอ” “ ด่ออองซาน ซูจี” “อูวินอ่อง” “ มะติ่นวิน”  ฯลฯ  จริง ๆ แล้วคำเหล่านี้ บางครั้งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชื่อคน ๆ นั้น แต่เป็นคำนำหน้าเพื่อบ่งบอกวัยหรือสถานภาพทางสังคมของบุคคลนั้น  เหมือนกับคำว่า “เด็กชาย” “นาย”  “นาง”  “นางสาว”  หรือ คำว่า พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ ของคนไทย  คำถามคาใจฉบับนี้ค้นหาคำอธิบายมาให้คุณได้เข้าใจถึงความหมายของคำต่าง ๆ และเลือกใช้คำเรียกได้ถูกต้องหากมีโอกาสได้พบเพื่อนชาวพม่า

คำนำหน้าชื่อ หรือคำเรียกชื่อโดยมีคำว่า “ หม่อง” “โก ” “อาโก” “อู” และ “อาโพ้” ใช้สำหรับเรียกผู้ชาย ส่วนคำเรียกผู้หญิง คือ “มะ” “อามะ”  “ด่อ”และ “อาพั้ว” โดยแต่ละคำมีความหมายแตกต่างกันดังนี้

คำว่า “หม่อง” เป็นคำที่เรามักเจอบ่อย ๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ และเป็นคำที่คนไทยนิยมเรียกเพื่อสื่อความหมายถึงคนพม่า เช่น “รัฐบาลหม่องเปลี่ยนผู้นำ” เราสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าหมายถึงรัฐบาลพม่า  ความหมายที่แท้จริงของ คำว่า “หม่อง” ในสังคมพม่า คือ จะใช้สำหรับนำหน้าชื่อผู้ชายพม่าที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี มีความหมายเช่นเดียวกับ “เด็กชาย” ในภาษาไทย  หากพบคำนี้นำหน้าชื่อคนพม่าสามารถเดาได้เบื้องต้นว่า ชายผู้นี้ยังเป็นเด็กรุ่นหนุ่ม แต่บางครั้งคุณอาจเดาผิด เพราะบางคนจะใช้คำว่า “หม่อง” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อไปเลยดังเช่น  พลเอกหม่องเอ ผู้นำคนสำคัญของพม่า เป็นต้น

สำหรับคำว่า “ โก” หมายถึง “นาย”ใช้นำหน้าชื่อผู้ชายวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 18-30 ปี ถึง หากแต่งงานแล้วแต่ถ้าอายุยังไม่เกิน 30 ปี ก็ยังใช้คำว่า “โก” อยู่ เช่น โกหน่ายวิง หมายถึง นายหน่ายวิน นอกจากนี้คำว่า “โก” จะเป็นที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กหนุ่มที่อ่อนวัยกว่าอีกด้วย
ส่วนคนที่เราให้ความเคารพนับถือเป็นพี่ชาย อาจใช้คำว่า “อาโก” ก็ได้

ส่วนคำว่า “ อู”  หมายถึง ลุงหรืออา จะใช้นำหน้าชื่อผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป หรืออาจเรียกว่า “อูเล”เฉย ๆ โดยไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้เช่นกัน
    

สำหรับคำนำหน้าชื่อผู้หญิงนั้น นิยมใช้คำว่า  “มะ”  หมายถึง ผู้หญิงหรือเพศหญิง  เป็นคำเรียกขานแบบทั่ว ๆ ไป จะใช้นำหน้าชื่อผู้หญิงตั้งแต่เด็กจนเป็นสาว หรือเรียกชื่อผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า  

นอกจากนี้ยังมีคำเรียกพี่สาวหรือผู้หญิงที่เราให้ความเคารพและสูงวัยกว่า จะเรียกว่า “อามะ” โดยจะไม่ใส่ชื่อตามหลังอีก
ส่วนคำว่า “ด่อ” จะใช้นำหน้าชื่อผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว หรือมีคุณวุฒิในตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือ ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35  ปีขึ้นไป หรือ อาจเรียกว่า “อาด่อ” ซึ่งหมายถึงน้าหรือป้า ก็ได้ ้เช่น ด่ออองซานซูจี

นอกจากนี้คนพม่ายังใช้คำว่า “อาโพ้” หรือ “โพ้โพ้” เพื่อใช้เรียก ปู่ ตา หรือชายสูงอายุ   ส่วน ย่า ยาย หรือ หญิงสูงอายุ จะเรียกว่า “อาพั้ว” หรือ “พั้ว พั้ว “
การเรียกชื่อของชาวพม่า โดยปกติจะไม่เรียกชื่อผู้อื่นเฉย ๆ เพราะเป็นการไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติกัน เพราะฉะนั้นหากผู้อ่านได้เจอชาวพม่า หรือมีเพื่อนเป็นชาวพม่าก็อย่าลืมเอาคำเหล่านี้ไปใช้นะคะ

Views : 7237

Related Posts